Skip to content Skip to navigation

[2022] DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN BẰNG PHƯƠNG THỨC XÉT TRUNG BÌNH HỌC BẠ 3 NĂM THPT KẾT HỢP BÀI LUẬN VỀ NGÀNH QLC

KHOA CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

MÃ TRƯỜNG: QSH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH KHOA CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH NĂM 2021

DANH SÁCH TS ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TRUNG BÌNH HỌC BẠ 3 NĂM THPT KẾT HỢP BÀI LUẬN VỀ NGÀNH QLC

(PHƯƠNG THỨC 6)

I.  LƯU Ý DÀNH CHO THÍ SINH

Hội đồng Tuyển sinh Khoa Chính trị - Hành chính - ĐHQG-HCM công bố điểm trúng tuyển bằng phương thức xét trung bình học bạ 3 năm THPT kết hợp bài luận về ngành Quản lý công năm 2022, theo bảng sau:

 

STT

Mã ngành

Tên ngành

Bài luận

Kết quả xét tuyển

1

7340403

Quản lý công

Đạt

Đủ ĐK TT

 

II.  DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐK TRÚNG TUYỂN

STT

Họ & Tên

Ngày sinh

Bài luận

Kết quả xét tuyển

1

Nguyễn Kim Trang

30/07/2004

Đạt

Đủ ĐK TT

2

Võ Hoàng Long

10/5/2002

Đạt

Đủ ĐK TT

3

Nguyễn Thanh Trúc

14/9/2003

Đạt

Đủ ĐK TT

4

Phạm Hoàng Mỹ

20/6/2004

Đạt

Đủ ĐK TT

5

Trịnh Thúy An

20/04/2004

Đạt

Đủ ĐK TT

6

Nguyễn Tấn Tài

18/05/2004

Đạt

Đủ ĐK TT
7 Nguyễn Võ Thảo Ngọc 15/06/2004

Đạt

Đủ ĐK TT
8 Lê Minh Hoàng 04/05/2004 Đạt Đủ ĐK TT
9 Huỳnh Bá Lộc 29/11/2002 Đạt Đủ ĐK TT
10 Nguyễn Nhật Băng 24/05/2004 Đạt Đủ ĐK TT

 

- Thí sinh đạt điều kiện xét tuyển của Khoa, sẽ được công nhận trúng tuyển khi bổ sung giấy chứng nhận/bằng tốt nghiệp THPT hợp lệ.

Lưu ý: Nếu thí sinh nằm trong danh sách đủ điều kiện trúng tuyển (TRỪ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP THPT) và có mong muốn nhập học ở phương thức này thì vui lòng đăng ký "NGUYỆN VỌNG 1" và Mã phương thức xét tuyển trên cổng đăng ký xét tuyển đại học của Bộ GD&ĐT

MÃ PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN

TT

Trình độ đào tạo

Mã ngành/ nhóm ngành xét tuyển

Tên ngành/ nhóm ngành xét tuyển

Mã phương thức xét tuyển

Tên phương thức xét tuyển

 
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

1

Đại học

7340403

Quản lý công

301

Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh (theo quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của Bộ GD&ĐT)

 

2

Đại học

7340403

Quản lý công

303

Ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh giỏi nhất trường THPT năm 2022 (theo quy định ĐHQG-HCM)

 

3

Đại học

7340403

Quản lý công

302

Ưu tiên xét tuyển theo Quy định của ĐHQG-HCM

 

4

Đại học

7340403

Quản lý công

100

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

 

5

Đại học

7340403

Quản lý công

NL1

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2022

 

6

Đại học

7340403

Quản lý công

410

Xét tuyển bằng phương thức dùng kết quả các kỳ thi quốc tế

 

7

Đại học

7340403

Quản lý công

500

Xét trung bình học bạ 3 năm THPT kết hợp với bài luận về ngành Quản lý công