Skip to content Skip to navigation

[2022] THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT TUYỂN DỰA TRÊN KẾT QUẢ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 PHƯƠNG THỨC 3

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT TUYỂN DỰA TRÊN KẾT QUẢ  KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022

PHƯƠNG THỨC 3

Khoa Chính trị - Hành chính thông báo về việc xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu: tối thiểu 30%/tổng chỉ tiêu

1. Đối tượng:

Thí sinh có kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và thỏa điều kiện ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

- Tổ hợp môn xét tuyển: A01, D01, C15, C00iểm xét tuyển là tổng điểm 03 môn thi của tổ hợp môn xét tuyển (không nhân hệ số) cộng điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có).

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (dự kiến): 17 điểm (cho ngành Quản lý công và tổ hợp xét tuyển, chưa cộng điểm UT đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ GD&ĐT).

2. Phương thức, điều kiện xét tuyển:

+ Theo quy chế tuyển sinh và kế hoạch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT năm 2022.

+ Điểm xét tuyển là tổng điểm 03 môn thi của tổ hợp môn xét tuyển (không nhân hệ số) chưa cộng điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có). Điểm chuẩn trúng tuyển là giống nhau cho tất cả các tổ hợp xét tuyển.

+ Phương thức xét tuyển xét từ cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu.

3. Thời gian và hình thức ĐKXT: Theo kế hoạch BGD

4. Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học: theo kế hoạch tuyển sinh 2022.