Skip to content Skip to navigation

CẬP NHẬT DS TS ĐÃ NỘP HSXT

DANH SÁCH ĐÃ NHẬN ĐƯỢC HỒ SƠ CỦA THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG - KHOA CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH
ĐHQG-HCM

STT HỌ TÊN GIỚI TÍNH NGÀY SINH ĐĂNG KÝ PHƯƠNG THỨC NGÀY NHẬN
1 Bùi Ngọc Trinh Nữ 08/02/2003 PT2 06/01/2021
2 Dương Chánh Dương Nam 19/10/2003 PT2 06/04/2021
3 Nguyễn Thanh Ngân Nữ 21/10/2003 PT2 06/05/2021
PT2  
PT2  
4 Lê Hoàng Thanh Vy Nữ 23/04/2003 PT2 06/01/2021
5 Nguyễn Mai Khanh Nữ 18/10/2003 PT6 18/5/2021
6 Đinh Vũ Hoàng Nghi Nam 10/12/2003 PT6 26/5/2021
7 Trần Ngọc Tiến Nam 24/10/2003 PT6 06/05/2021
8 Phạm Tiến Khoa Nam 25/06/2003 PT6 06/05/2021
9 Dương Lê Ngọc Trâm Nữ 07/10/2003 PT6 06/05/2021
10 Nguyễn Bùi Trung Hậu Nam 21/04/2003 PT6 06/05/2021
11 Nguyễn Thanh Sang Nam 26/01/2002 PT6 06/08/2021
12 Trần Vĩnh Thụy Khánh My Nữ 30/11/2003 PT2 13/6/2021
13 Võ Trương Mỹ Hậu Nữ 20/06/2003 PT6 13/6/2021
14 Châu Minh Trí Nam 27/12/2003 PT6 13/6/2021
15 Lê Mai Phương Quyên Nữ 28/06/2003 PT6 13/6/2021
16 Nguyễn Thục Phi Nữ 08/03/2003 PT6 13/6/2021
17 Nguyễn Kỳ Đồng Nam 19/08/2003 PT6 18/6/2021
18 Nguyễn Huỳnh Mai Thy Nam 15/03/2003 PT6 22/6/2021
19 Trần Huỳnh Lâm Nam 12/04/2003 PT6 22/6/2021
20 Lê Mai Phương Nữ 08/07/2003 PT6 22/6/2021
21 Nguyễn Công Thành Nam 01/01/2003 PT6 22/6/2021
22 Vũ Ngọc Thiên Thanh Nữ 22/04/2003 PT2 22/6/2021
23 Lê Trần Châu Thoại Nam 17/08/2003 PT6 28/6/2021
24 Nguyễn Lệ Tuyền Nữ 26/12/2003 PT6 28/6/2021