Skip to content Skip to navigation

ĐH Quốc gia Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh của các trường thành viên

ĐH Quốc gia Hà Nội vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh chi tiết của các trường đại học, khoa thành viên năm 2021. Theo đó, tổng chỉ tiêu xét tuyển là 11.250 chỉ tiêu.

Tuyển sinh năm 2021, ĐH Quốc gia Hà Nội tuyển sinh 132 ngành/chương trình đào tạo thuộc các lĩnh vực: Khoa học tự nhiên, Khoa học Xã hội và nhân văn, Công nghệ - Kỹ thuật, Kinh tế - Luật, Y – Dược, Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên.

Về phương thức xét tuyển, trường thực hiện 4 phương thức chính, cụ thể:

- Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GDĐT.

- Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021.

- Xét tuyển các thí sinh có chứng chỉ quốc tế.

- Xét tuyển thí sinh có kết quả thi Đánh giá năng lực do Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức.

Về chỉ tiêu xét tuyển cụ thể của các trường, khoa thành viên:

Chỉ tiêu tuyển sinh của ĐH Quốc gia Hà Nội
Chỉ tiêu tuyển sinh của ĐH Quốc gia Hà Nội
Chỉ tiêu tuyển sinh của ĐH Quốc gia Hà Nội
Chỉ tiêu tuyển sinh của ĐH Quốc gia Hà Nội
Chỉ tiêu tuyển sinh của ĐH Quốc gia Hà Nội
Chỉ tiêu tuyển sinh của ĐH Quốc gia Hà Nội
Chỉ tiêu tuyển sinh của ĐH Quốc gia Hà Nội
Chỉ tiêu tuyển sinh của ĐH Quốc gia Hà Nội
Chỉ tiêu tuyển sinh của ĐH Quốc gia Hà Nội
Chỉ tiêu tuyển sinh của ĐH Quốc gia Hà Nội
Chỉ tiêu tuyển sinh của ĐH Quốc gia Hà Nội

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021 của ĐH Quốc gia Hà Nội.

Nguồn: laodong.vn