Skip to content Skip to navigation

ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG NĂM 2023

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
KHOA CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH
   
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
               
ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN  NĂM 2023  
KHOA CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH  

 

STT Mã đơn vị Mã nhóm ngành/ ngành/chương trình tuyển sinh Tên Nhóm ngành/ngành/chương trình Phương thức Điểm chuẩn Ghi chú
1 QSH 7340403 Quản lý công Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 - mã phương thức 100 20 Đã cộng điểm ĐTUT, KVUT
2 QSH 7340403 Quản lý công Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM - mã phương thức: 302 8 Đã cộng điểm ĐTUT, KVUT
3 QSH 7340403 Quản lý công Kết hợp kết quả học tập THPT với bài luận về ngành Quản lý công - mã phương thức 500 14  
4 QSH 7340403 Quản lý công Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2023 - mã phương thức 401 620 Đã cộng điểm ĐTUT, KVUT

 

 

Trưởng Khoa
Chủ tịch HĐTS
  (đã ký)
   
   
   
Phạm Huỳnh Minh Hùng

 

=> LINK THAM GIA NHÓM K3: https://zalo.me/g/bzmnsw193
=> LINK TRA CỨU ĐIỂM TRÚNG TUYỂN (chỉ sử dụng trình duyệt chrome, FF)

Tập tin đính kèm: