Skip to content Skip to navigation

Đội ngũ giảng viên, chuyên gia

DANH SÁCH ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ - ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

CHUYÊN NGÀNH

1

TS. Phạm Huỳnh Minh Hùng

Trưởng khoa Khoa Chính trị - Hành chính

Tiến sĩ Triết học

2

TS. Nguyễn Đình Quốc Cường

Phó trưởng khoa Khoa Chính trị - Hành chính

Tiến sĩ Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử

3

TS. Trần Thế Lưu

Khoa Chính trị - Hành chính

Tiến sĩ Khoa học giáo dục chuyên ngành Quản lý giáo dục

4

TS. Nguyễn Thị Thu Hoà

Trưởng Bộ môn Khoa học hành chính và quản trị

Tiến sĩ Quản lý công

5

ThS. Phạm Nhựt Cường

Giảng viên, Bộ môn Khoa học hành chính và quản trị

Thạc sĩ Quản lý công

6

ThS. Đào Văn Hân

Giảng viên, Bộ môn Khoa học hành chính và quản trị

Thạc sĩ. Nghiên cứu sinh Quản lý công

7

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Giảng viên, Bộ môn Khoa học hành chính và quản trị

Thạc sĩ. Nghiên cứu sinh Quản lý công, Thạc sĩ Chính sách công

8

TS. Mạch Thị Khánh Trinh

Giảng viên, Bộ môn Lý luận và Khoa học chính trị

Tiến sĩ Triết học

9

TS. Trần Hoàng Hảo

Giảng viên, Trưởng Bộ môn Lý luận và Khoa học chính trị

Tiến sĩ Triết học

10

ThS. Phan Thị Cẩm Lai

Giảng viên, Bộ môn Lý luận và Khoa học chính trị

Thạc sĩ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

11

ThS. Nguyễn Thị Hồng Hoa

Giảng viên, Bộ môn Lý luận và Khoa học chính trị

Thạc sĩ  Triết học

12

ThS. Trần Thị Châu

Giảng viên, Bộ môn Lý luận và Khoa học chính trị

Thạc sĩ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

13

TS. Trương Thị Mai

Giảng viên, Bộ môn Lý luận và Khoa học chính trị

Tiến sĩ Hồ Chí Minh học

14

ThS. Phạm Thị Thu Hương

Giảng viên, Bộ môn Lý luận và Khoa học chính trị

Thạc sĩ Chủ nghĩa xã hội khoa học

15

ThS. Lê Văn Đại

Giảng viên, Bộ môn Lý luận và Khoa học chính trị

Thạc sĩ Kinh tế chính trị

16

ThS. Nguyễn Hữu Trinh

Giảng viên, Bộ môn Lý luận và Khoa học chính trị

Thạc sĩ Kinh tế chính trị

17

ThS. Quách Thị Minh Trang

Giảng viên, Bộ môn Lý luận và Khoa học chính trị

Thạc sĩ Kinh  tế Chính trị

18

ThS. Lê Văn Thông

Giảng viên, Bộ môn Lý luận và Khoa học chính trị

Thạc sĩ Kinh  tế Chính trị

19

TS. Bùi Thanh Tùng

Giảng viên, Bộ môn Lý luận và Khoa học chính trị

Tiến sĩ Kinh  tế Chính trị

20

ThS. Nguyễn Thị Kim Chung

Giảng viên, Bộ môn Lý luận và Khoa học chính trị

Thạc sĩ Lịch sử triết học

21

ThS. Lường Thị Phượng

Giảng viên, Bộ môn Lý luận và Khoa học chính trị

Thạc sĩ Hồ Chí Minh học

 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG

1. Các nhà khoa học đang công tác trong hệ thống Đại học Quốc gia Tp. HCM

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

CHUYÊN NGÀNH

  1.  

PGS.TS Lê Vũ Nam

Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Luật

Luật

  1.  

TS. Ngô Quang Định

Khoa Lịch sử trường Đại học KHXH & NV, Đại học Quốc gia Tp. HCM (Nghỉ hưu)

Tiến sĩ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

  1.  

TS.Nguyễn Thị Hồng Nhung

Trường Đại học KHXH & NV, Đại học Quốc gia Tp. HCM

Tiến sĩ Lịch sử Việt Nam

  1.  

TS.Phan Văn Cả

Đại học KHXH & NV, Đại học Quốc gia Tp. HCM

Tiến sĩ Lịch sử thế giới

  1.  

TS. Vũ Quý Tùng Anh

Đại học KHXH & NV, Đại học Quốc gia Tp. HCM

Tiến sĩ Lịch sử Việt Nam

 

  1.  

ThS.Ngô Tuấn Phương

Đại học KHXH & NV, Đại học Quốc gia Tp. HCM

Thạc sĩ Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử

  1.  

ThS.Dương Thành Thông

Đại học KHXH & NV, Đại học Quốc gia Tp. HCM

Thạc sĩ Lịch sử Việt Nam

  1.  

ThS.Trần Tuấn Phương

Trưởng phòng Truyền thông Đại học Quốc gia Tp. HCM

Thạc sĩ Quản lý công, NCS chuyên ngành Quản lý công

  1.  

TS.Lưu Trung Thủy

Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy, Phó Trưởng ban Công tác sinh viên, Đại học Quốc gia Tp. HCM

Tiến sĩ Văn học

  1.  

TS. Nguyễn Ngọc Trường Huy

Phó Viện trưởng Viện John von Neumann, Đại học Quốc gia Tp. HCM

Tiến sĩ Điện tử - Viễn thông

12

ThS.Đặng Văn Em

Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Tp. HCM

Thạc sĩ Công nghệ Thông tin, NCS Quản lý giáo dục

13

TS. Nguyễn Ngọc Duy Phương

Đại học Quốc tế

Tiến sĩ Quản lý phát triển

 

2. Các nhà khoa học đang công tác tại các trường đại học trong khu vực

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

CHUYÊN NGÀNH

1.

PGS. TS. Đỗ Văn Đại

Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh

Trưởng khoa Luật dân sự

2

TS. Lê Thị Mai Hương

Đại học Sư phạm Kỹ thuật

Tiến sĩ Kinh tế học

3

TS. Trần Văn Hùng

Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp

Tiến sĩ Kinh tế học

4

TS. Nguyễn Phương An

Học viện Chính trị khu vực II

Tiến sĩ Chính trị học, Thạc sĩ Hồ Chí Minh học

 

5

TS.Nguyễn Thị Việt Hà

Học viện Chính trị Khu vực II

Tiến sĩ Hồ Chí Minh học

6

TS.Ngô Thị Kim Liên

 

Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM

Tiến sĩ Lịch sử Việt Nam

7

ThS. Phạm Tấn Xuân Tước

Học viện Chính trị Khu vực II

Thạc sĩ Hồ Chí Minh học

8

ThS.Đoàn Thị Nhẹ

Trường Đại học Văn Hiến TPHCM

Thạc sĩ Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử

9

ThS.Nguyễn Thị Túy

 

Đại học KHXH & NV Hà

Nội

Thạc sĩ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

10

ThS.Nguyễn Đức Cường

Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Thạc sĩ Quản lý công

11

ThS.Từ Thị Thoa

Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh

Thạc sĩ Quản lý công

12

ThS. Phạm Thị Quỳnh Chi

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Phân viện miền Nam

Thạc sĩ Quản lý công

13

ThS.Vũ Thị Hiền

Trường Đại học Thủ Dầu Một

Thạc sĩ Quản lý nhà nước

14

ThS.Lê Đức Hiền

Học viện Hành chính Quốc gia

Thạc sĩ Quản lý công

15

ThS.Nguyễn Minh Lý

Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Tp. Hồ Chí Minh

Thạc sĩ Quản lý công

16

ThS. Trần Bá Hùng

Học viện Hành chính Quốc gia

Thạc sĩ Quản lý công

17

TS. Trần Thị Vành Khuyên

Học viện Hành chính Quốc gia

Tiến sĩ quản lý công, chính sách công

18

ThS. Nguyễn Thị Huệ

Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Tp. HCM

Thạc sĩ Quản lý công

19

ThS. Lâm Thái Bảo Ngọc

Học viện Hành chính Quốc gia

Thạc sĩ Tài   chính

–Ngân hàng

20

ThS.Lý Thu Thuỷ

Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Tp. Hồ Chí Minh

Thạc sĩ Chính sách công

21

ThS.Nguyễn Đặng Phương Truyền

Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh

Thạc sĩ Hành chính học, Quản lý công

 

22

TS. Nguyễn Thị Hồng Duyên

Học viện Hành chính Quốc gia

Tiến sĩ Quản lý công

23

ThS.Nguyễn Trường Sơn

Trường Đại học Thủ Dầu Một

Thạc sĩ Quản lý công

24

TS.Hồ Thị Lam

Trường Đại học Tài chính – Marketing

Tiễn sĩ Tài chính

25

ThS. Trương Tư Phước

Trường Đại học Luật TP. HCM

 

Thạc sĩ Chính sách công, Hệ thống pháp luật Nga và quốc tế

26

ThS. Lê Văn Gấm

Trường Đại học Thủ Dầu Một

Thạc sỹ Quản lý công

Ngành Hành chính học, chuyên ngành Thanh tra; Luật học; Chính sách công; Luật (Luật hiến pháp và luật hành chính); Chính trị học

3. Các lãnh đạo, quản lý ở các địa phương

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

CHUYÊN NGÀNH

1

TS. Hồ Huỳnh Thanh Vân

PGĐ sở Giáo dục & Đào tạo Lâm Đồng

TS chuyên ngành Quản lý công

2

TS. Trương Đình Chiến

Nguyên PGĐ sở Giáo dục & Đào tạo Lâm Đồng

TS chuyên ngành Quản lý công

3

TS. Đinh Minh Dũng

Phó bí thư huyện ủy huyện Tháp Mười – Đồng Tháp

TS chuyên ngành Quản lý công

4

NCS. Nguyễn Minh Huyền Trang

Giám đốc Trung tâm Sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ Đại học Quốc gia Tp. HCM

Thạc sĩ, NCS chuyên ngành Quản lý công

3

NCS. Nguyễn Thị Liễu

Nguyên Trưởng phòng Tư pháp Quận Gò Vấp, Nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường 6, Quận 3, Trưởng phòng Thanh tra – Pháp chế, Trường ĐH Quốc tế, Đại học Quốc gia Tp. HCM

Thạc sĩ Quản lý công, NCS chuyên ngành Quản lý công

4

NCS. Bùi Lam Giang

Nguyên Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phường 3, Quận Gò Vấp; Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị, Học viên Cán bộ Tp. Hồ Chí Minh

Thạc sĩ Quản lý công, NCS chuyên ngành Quản lý công

9

ThS. Nguyễn Văn Nhân

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre

Thạc sĩ Kinh tế

10

ThS. La Thị Mai

Nguyên Phó Phòng Kinh tế Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Thạc sĩ Quản lý công

11

TS. Nguyễn Hữu Phước

Phó Trưởng Khoa Lãnh đạo học và Chính sách công, Học viện Chính trị khu vực II

Tiến sĩ chính sách công

12

ThS. Cao Hoàng Khương

Chánh văn phòng Quận uỷ Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Thạc sĩ Quản lý công