Skip to content Skip to navigation

Hướng dẫn in Giấy báo dự thi, kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2021, ĐHQG-HCM

Hướng dẫn in Giấy báo dự thi, kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2021, ĐHQG-HCM