Skip to content Skip to navigation

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023

Để thực hiện tốt công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2023, Khoa Chính trị - Hành chính ban hành Kế hoạch tuyển sinh năm 2023 với những nội dung cụ thể như sau:

TT

Nội dung triển khai

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì

 

1.

 

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

1.1

Xây dựng Kế hoạch Tư vấn tuyển sinh

Trước ngày 01/3/2023

Phòng đào tạo & CTSV

 

1.2

Dự thảo Đề án tuyển sinh năm 2023 và công bố chính thức trên website của Khoa

Trước 30/05/2023

Phòng đào tạo và CTSV

 

1.3

Khai báo dữ liệu ngành trên hệ thống HEMIS phục vụ cho việc xác định chỉ tiêu

Trước 31/3/2023

Phòng đào tạo và CTSV

 

1.4

Tham gia tập huấn kỹ thuật chuẩn bị cho việc mở cổng đăng ký xét tuyển UTXT và UTXTT của ĐHQG-HCM

Trước 30/4/2023

Phòng đào tạo & CTSV

 

1.5

Ban hành Kế hoạch tuyển sinh 2023 và thông báo các phương thức xét tuyển năm 2023

Trước 30/4/2023

Phòng đào tạo & CTSV

 

1.6

Rà soát, hoàn thiện và báo cáo Đề án tuyển sinh năm 2023 và báo cáo Bộ GD&ĐT

Trước 15/5/2023

Phòng đào tạo & CTSV

 

1.7

Tham gia Tập huấn Quy chế tuyển sinh, tập huấn phần mền Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung

Trước  15/06/2023

Phòng đào tạo và CTSV

 

1.8

Cập nhật thông tin tuyển sinh của Khoa vào Hệ thống

Trước  15/06/2023

Phòng đào tạo và CTSV

 

II.

 

TỔ CHỨC XÉT TUYỂN

2.1

Tổ chức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển phương thức kết hợp kết quả học tập THPT với bài luận (PT5)

Trước 30/5/2023

Phòng đào tạo & CTSV

 

2.2

Hoàn thành việc xét tuyển phương thức kết hợp kết quả học tập THPT với bài luận (PT5)

Trước 20/6/2023

 

Phòng đào tạo & CTSV

 

2.3

Thí sinh đăng ký UTXTT và UTXT theo quy định của ĐHQG-HCM

Từ 15/5 - 15/6/2023

Phòng đào tạo & CTSV

 

2.4

Lọc ảo và xét tuyển các phương thức thi ĐGNL của ĐHQG-HCM

21/6/2023

Phòng đào tạo & CTSV

 

2.5

Lọc ảo và xét tuyển các phương thức do ĐHQG-HCM quy định

22/06/2023

Phòng đào tạo & CTSV

 

2.6

Công bố thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển các phương thức xét tuyển sớm (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT)

Trước 26/6/2023

Phòng đào tạo & CTSV

 

2.7

Cập nhật danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển lên Hệ thống

Trước 17h 08/7/2023

Phòng đào tạo & CTSV

 

2.8

Tải dữ liệu, thông tin xét tuyển; điểm thi tốt nghiệp THPT; kết quả học các cấp THPT trên hệ thống; điểm các kỳ nếu có và tổ chức xét tuyển.

Từ 12/08/2023 đến 17h 20/08/2023

Phòng đào tạo & CTSV

 

III.

 

TỔ CHỨC XÁC NHẬN NHẬP HỌC

3.1

Thông báo kết quả thí sinh trúng tuyển đợt 1

Trước 17h 22/08/2023

Phòng đào tạo & CTSV

 

3.2

Thí sinh xác nhận nhập học trên hệ thống

Trước 17h 06/9/2023

Phòng đào tạo & CTSV

 

3.3

Tổ chức làm thủ tục nhâp học đợt 1

Trước 30/9/2023

Phòng đào tạo & CTSV

 

IV.

 

TỔ CHỨC XÉT TUYỂN BỔ SUNG

4.1

Thông báo tuyển sinh đợt bổ sung

Từ 07/09/2023

Phòng đào tạo & CTSV

 

4.2

Xét tuyển bổ sung, cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học

Từ tháng 10 - 12/2023

Phòng đào tạo & CTSV

 

V.

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ TUYỂN SINH

5.1

Báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2022 cho ĐHQG-HCM và Vụ GDĐH

Trước 31/12/2023

Phòng đào tạo & CTSV

 

Tập tin đính kèm: