Skip to content Skip to navigation

Quản lý công

THÔNG BÁO V/v trao học bổng cho các thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2021-2022 của Khoa Chính trị - Hành chính Nhằm triển khai chương trình học bổng thủ khoa đầu vào năm học 2021 – 2022, Khoa Chính trị - Hành chính xin thông báo về chương trình...
KHOA CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM (MÃ TUYỂN SINH: QSH) HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH KHOA CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH ------- THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN DIỆN XÉT TUYỂN DỰA VÀO KẾT QUẢ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA ĐHQG-HCM NĂM 2021 (PHƯƠNG...
  Stt Họ và tên Ngày sinh Giới tính Tỉnh Kết quả xét duyệt bài luận Ghi chú 1 Nguyễn Kỳ  Đồng 19/08/2003 Nam Bến Tre ĐẠT...
THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ GD&ĐT VÀ CỦA ĐHQG-HCM (PHƯƠNG THỨC 1)   Khoa Chính trị - Hành chính thông báo về việc tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT và của...
1. Thông tin chung - Tên ngành: Tiếng Việt: Quản lý công Tiếng Anh: Public Management - Trình độ đào tạo: đại học - Mã ngành đào tạo: 7340403 - Thời gian đào tạo: 4 năm - Bộ môn quản lý ngành: Khoa học Hành chính và Quản trị -...

Trang