Skip to content Skip to navigation

Tại sao bạn nên chọn SPAS

Khoa Chính trị - Hành chính tiền thân là Trung tâm Lý luận chính trị, trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập theo Quyết định số 212/QĐ-ĐHQG-HCM của Giám đốc ĐHQG-HCM.

Qua hơn 10 năm hình thành và phát triển, Khoa Chính trị - Hành chính đã từng bước trưởng thành, đáp ứng nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng trong các hoạt động giảng dạy, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học trong hệ thống ĐHQG-HCM.

Trong bối cảnh nhu cầu quản lý khu vực công ngày càng gia tăng, nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực khu vực công, Khoa Chính trị  - Hành chính đã xây dựng trình Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thông qua Đề án ngành Quản lý công trình độ Đại học và tuyển sinh trong cả nước từ năm 2021.

Tại sao bạn nên chọn SPAS

Với thế mạnh trong nghiên cứu, giảng dạy, bồi dưỡng chuyên sâu về khoa học Chính trị và Khoa học Hành chính, Chương trình Quản lý công trình độ Đại học tại Khoa Chính trị - Hành chính có nhiều nét nổi bật trong đào tạo nhân lực ngành Quản lý công hiện nay. Đây là ngành học được thiết kế công phu theo hướng hiện đại, hội nhập, liên thông và mang bản sắc đặc thù của ĐHQG-HCM. Sinh viên ngành Quản lý công sẽ được đào tạo để trở thành một nhà quản lý công năng động, sáng tạo; có phẩm chất chính trị và đạo đức chuẩn mực; có kiến thức, kỹ năng tốt về quản lý, quản trị và khả năng phát triển năng lực lãnh đạo, điều hành; có trách nhiệm phục vụ cộng đồng, xã hội.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có cơ hội việc làm tại các vị trí tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến địa phương; các vị trí chuyên viên hành chính, nhân sự, văn phòng tại các ngân hàng, các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp cả khu vực công và khu vực tư.

Với giá trị cốt lõi được xác đinh: “Chất lượng” – “Trung thực” – “Phục vụ”, Khoa Chính trị - Hành chính, ĐHQG-HCM sẽ mang đến cho người học những giá trị tốt đẹp, khẳng định tính hiệu quả để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của xã hội trong bối cảnh hội nhập và phát triển.

Tại sao bạn nên chọn SPAS