Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO CÁC PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2023

THÔNG BÁO

CÁC PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2023

Căn Kế hoạch tuyển sinh năm 2023 và Đề án tuyển sinh năm 2023, Khoa Chính trị - Hành chính thông báo các phương thức xét tuyển đại học năm 2023 như sau:

1. Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng

1.1. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy chế Bộ GD&ĐT quy định năm 2023 - Mã phương thức: 301

- Đối tượng: Các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Thời gian ĐKXT: Thí sinh đăng ký xét tuyển theo kế hoạch tuyển sinh năm 2023 của Bộ GD&ĐT.

1.2. Ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh giỏi, tài năng của trường THPT năm 2023 (theo quy định ĐHQG-HCM) - Mã phương thức: 303

- Đối tượng: Áp dụng cho các trường THPT (trường Tiểu học-THCS-THPT, trường THCS-THPT và trường THPT, không bao gồm các trung tâm giáo dục thường xuyên) trên cả nước.

- Điều kiện: Hiệu trưởng/Ban Giám hiệu giới thiệu 01 thí sinh giỏi nhất trường THPT theo các tiêu chí sau:

+ Hai tiêu chí chính:

 • Học lực Giỏi và hạnh kiểm Tốt trong 3 năm THPT (lớp 10, 11, 12).
 • Có điểm trung bình cộng học lực 3 năm THPT thuộc nhóm 3 học sinh cao nhất trường.

+ Các tiêu chí kết hợp:

 • Giấy chứng nhận hoặc giấy khen đạt giải thưởng học sinh giỏi cấp Tỉnh/Thành phố giải Nhất, Nhì, Ba (chọn giải thưởng cao nhất đạt được ở THPT).
 • Các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.
 • Giấy chứng nhận hoặc giấy khen, hồ sơ khác liên quan đến thành tích học tập, rèn luyện trong quá trình học THPT.

- Thời gian ĐKXT: Dự kiến từ 15/5-16/5/2023.

2. Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển theo Quy định của ĐHQG-HCM - Mã phương thức: 302

- Đối tượng: Học sinh của các trường THPT theo danh sách do ĐHQG công bố, bao gồm các trường chuyên, năng khiếu của các trường đại học thuộc các tỉnh, thành trên toàn quốc; học sinh của các trường THPT đạt các tiêu chí sau:

+ Phân bổ số lượng trường theo hướng ưu tiên khu vực tuyển sinh hoặc tỉnh/thành có số lượng thí sinh đăng ký, trúng tuyển nhiều vào ĐHQG-HCM giai đoạn 2020-2022.

+ Trường THPT có số lượng thí sinh trúng tuyển, nhập học nhiều vào ĐHQG-HCM.

+ Trường THPT có số lượng cựu học sinh đạt kết quả học tập cao khi học đại học tại ĐHQG-HCM.

(Danh sách các trường do ĐHQG-HCM công bố kèm theo)

- Tiêu chí ưu tiên xét tuyển:

               + Tốt nghiệp THPT năm 2023.

+ Có hạnh kiểm tốt trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 và đáp ứng một trong các điều kiện sau:

 • Học sinh của 83 trường chuyên, năng khiếu trong cả nước đạt tối thiểu 2 năm học sinh giỏi (các năm khác đạt học sinh khá trở lên) trong các năm học ở bậc THPT (trừ những trường hợp đặc biệt sẽ có sự quyết định của HĐTS)
 • Học sinh của 66 trường THPT thuộc nhóm ưu tiên trên (theo danh sách do ĐHQG-HCM công bố) đạt danh tối thiểu 01 năm học sinh giỏi (các năm khác đạt học sinh khá trở lên) ở bậc THPT (trừ những trường hợp đặc biệt sẽ có sự quyết định của HĐTS)
 • Là thành viên đội tuyển của trường hoặc tỉnh thành tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

- Đăng ký xét tuyển: Thí sinh đăng ký trực tuyến tại Cổng đăng ký xét tuyển của ĐHQG-HCM.

- Thời gian ĐKXT: Dự kiến từ 15/5-16/5/2023.

3. Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2023 - Mã phương thức: 401

- Đối tượng: Thí sinh có kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2023.

- Thời gian tổ chức kỳ thi ĐGNL năm 2023:

+ Đợt 1: 26/3/2023

+ Đợt 2: 28/5/2023

- Thời gian ĐKXT: Dự kiến từ ngày 05/4 - 28/4/2023.

4. Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 - Mã phương thức: 100

- Đối tượng: Thí sinh có kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT thỏa điều kiện ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

- Tổ hợp môn xét tuyển: A01, D01, C15, C00iểm xét tuyển là tổng điểm 03 môn thi của tổ hợp môn xét tuyển (không nhân hệ số) có cộng điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có).

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (dự kiến): 17 điểm

- Điều kiện, quy trình xét tuyển:  Theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

- Thời gian và hình thức ĐKXT: Trước 30/7/2023.

5. Phương thức 5: Kết hợp kết quả học tập THPT với bài luận về ngành Quản lý công – Mã phương thức: 500

- Điều kiện xét tuyển:

+ Xếp loại học lực của cả 5 học kỳ tại cấp THPT (ĐTB_HK1 lớp 10; ĐTB_HK2 lớp 10; ĐTB_HK1 lớp 11; ĐTB_HK2 lớp 11; ĐTB_ HK1 lớp 12): Đạt từ Khá (7.0) trở lên.

+ Xếp loại hạnh kiểm cả 5 học kỳ: Đạt từ Tốt trở lên.

+ Viết Bài luận về ngành Quản lý công.

- Điểm xét tuyển: Thang điểm 20

       Điểm xét tuyển = Điểm trung bình cộng của 5 học kỳ (thang 10)+ điểm bài luận (thang 10).

Ví dụ: (7.5 + 7.6 + 7.8 + 8.0 + 8.5) + 8.0 = 15.88

                                                            5

Trong đó: Yêu cầu điểm bài luận 7.0 mới đủ điều kiện xét tuyển.

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (dự kiến): 14/20 điểm

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

 • Đơn đăng ký xét tuyển (theo mẫu in từ website: http://tuyensinh.spas.edu.vn)
 • Bản sao có công chứng học bạ 3 năm THPT (lớp 10, 11, 12 kỳ 1); bằng THPT photo có công chứng (nếu có).
 • Bản chính kết quả kỳ thi THPT năm 2022 (đối với thí sinh TN năm 2022)
 • 02 phong bì dán tem, ghi địa chỉ, số điện thoại thí sinh.
 • Bài luận viết tay của thí sinh trên giấy A4 (trình bày động cơ học tập và sự phù hợp của năng lực bản thân với ngành học).
 • Nộp bản photo các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có)

- Thời gian ĐKXT:  Dự kiến từ tháng 01/4 - 15/5/2023. Công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển trước 26/6/2023.

Lưu ý:

- Chính sách ưu tiên: Theo quy định của Bộ GD&ĐT và ĐHQG-HCM

- Lệ phí xét tuyển: 25.000 đồng/nguyện vọng.

Nơi nhận:      

- Ban Chủ nhiệm Khoa (b/c);

- Các đơn vị trực thuộc Khoa (để t/h);

- Lưu: VT

TRƯỞNG KHOA

(ĐÃ KÝ)

 

 

Phạm Huỳnh Minh Hùng

 

Tập tin đính kèm: