Skip to content Skip to navigation

Thông báo Điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành đào tạo bậc đại học theo phương thức xét tuyển kết quả Kỳ thi Trung học phổ thông và Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2021

ĐIỂM CHUẨN NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG
TẠI KHOA CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH, ĐHQG-HCM

Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

- Chỉ tiêu: Tối thiểu 30%

- Đối tượng: Thí sinh có kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và thỏa điều kiện ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

- Tổ hợp môn xét tuyển: A01, D01, C15, C00iểm xét tuyển là tổng điểm 03 môn thi của tổ hợp môn xét tuyển (không nhân hệ số) cộng điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có).

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (dự kiến): 16 điểm (cho ngành Quản lý công và tổ hợp xét tuyển)

- Phương thức, điều kiện xét tuyển:

+ Theo quy chế tuyển sinh và kế hoạch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT năm 2021.

+ Điểm xét tuyển là tổng điểm 03 môn thi của tổ hợp môn xét tuyển (không nhân hệ số) cộng điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có). Điểm chuẩn trúng tuyển là giống nhau cho tất cả các tổ hợp xét tuyển.

+ Phương thức xét tuyển xét từ cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu.

- Thời gian và hình thức ĐKXT: Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

- Thí sinh xác nhận nhập học: Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT.

 

Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2021

- Chỉ tiêu: tối đa 32%

- Đối tượng: Thí sinh có kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2021.

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: 600 điểm.    

- Về việc tổ chức kỳ thi ĐGNL: tổ chức hai đợt thi trong năm 2021.

+ Đợt 1: 28/03/2021

+ Đợt 2: dự kiến tổ chức sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 01 tuần.

- Đăng ký và xét tuyển 01 đợt như sau:

Dự kiến thời gian ĐKXT: 4/5 – 15/6/2021.

Số nguyện vọng ĐKXT: tối đa 03 nguyện vọng vào 01 đơn vị, không giới hạn số đơn vị (có phân biệt thứ tự nguyện vọng).

Dự kiến thời gian lọc ảo, xét tuyển, công bố kết quả, xác nhận nhập học: dự kiến 28/7 – trước ngày 10/8/2021.