Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT DUYỆT BÀI LUẬN THUỘC PT 6 - KỲ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 21

 
Stt Họ và tên Ngày sinh Giới tính Tỉnh Kết quả
xét duyệt
bài luận
Ghi chú
1 Nguyễn Kỳ  Đồng 19/08/2003 Nam Bến Tre ĐẠT  
2 Võ Trương Mỹ  Hậu 20/06/2003 Nữ TP. HCM ĐẠT  
3 Nguyễn Bùi Trung  Hậu 21/04/2003 Nam Bến Tre ĐẠT  
4 Nguyễn Mai  Khanh 18/10/2003 Nữ TP. HCM ĐẠT  
5 Phạm Tiến  Khoa 25/06/2003 Nam Bến Tre ĐẠT  
6 Trần Huỳnh  Lâm 12/04/2003 Nam Vĩnh Long ĐẠT  
7 Đinh Vũ Hoàng  Nghi 10/12/2003 Nam Lâm Đồng ĐẠT  
8 Nguyễn Thục  Phi 08/03/2003 Nữ Quảng Ngãi ĐẠT  
9 Lê Mai  Phương 08/07/2003 Nữ Bà Rịa - Vũng Tàu ĐẠT  
10 Lê Mai Phương  Quyên 28/06/2003 Nữ TP. HCM ĐẠT  
11 Nguyễn Thanh  Sang 26/01/2002 Nam Đồng Tháp ĐẠT  
12 Nguyễn Công  Thành 01/01/2003 Nam TP. HCM ĐẠT  
13 Lê Trần Châu  Thoại 17/08/2003 Nam TP. HCM ĐẠT  
14 Nguyễn Huỳnh Mai  Thy 15/03/2003 Nữ TP. HCM ĐẠT  
15 Trần Ngọc  Tiến 24/10/2003 Nam Tiền Giang ĐẠT  
16 Dương Lê Ngọc  Trâm 07/10/2003 Nữ Bến Tre ĐẠT  
17 Châu Minh  Trí 27/12/2003 Nam Bến Tre ĐẠT  
18 Nguyễn Lệ  Tuyền 26/12/2003 Nữ Bến Tre ĐẠT  
             
    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2021
NGƯỜI LẬP BIỂU   CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
             
                             ĐÃ KÝ                                    ĐÃ KÝ    
             
             
ThS. Nguyễn Thị Lan Anh   TS. Phạm Huỳnh Minh Hùng
      TRƯỞNG KHOA
      CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH
Tập tin đính kèm: