Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRAO HỌC BỔNG CHO THỦ KHOA ĐẦU VÀO NĂM HỌC 2021

THÔNG BÁO

V/v trao học bổng cho các thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2021-2022 của Khoa Chính trị - Hành chính

Nhằm triển khai chương trình học bổng thủ khoa đầu vào năm học 2021 – 2022, Khoa Chính trị - Hành chính xin thông báo về chương trình trao học bổng cho các bạn thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đại học năm học 2021 – 2022 như sau:

          1. Học bổng từ nguồn Quỹ Phát triển Đại học Quốc gia TP.HCM

                    - Đối tượng:

                    + 01 thủ khoa kỳ thi tốt nghiệm THPT Quốc gia.

                    + 01 thủ khoa kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức.

                    - Giá trị học bổng: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

                    - Điều kiện nhận học bổng:

                    + Công văn giới thiệu của Khoa.

                    - Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương).

                    + Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân (bản photo không cần công chứng).

                    + Giấy báo điểm và giấy báo trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học năm học 2021 – 2022 (bản photo không cần công chứng).

          2. Bên cạnh 02 suất học bổng từ Quỹ Phát triển ĐHQG-HCM, Khoa Chính trị - Hành chính còn tổ chức trao một số suất học bổng khác từ tài trợ của các mạnh thường quân.

          Trên đây là thông báo về các suất học bổng cho thủ khoa kỳ thi tuyển sinh năm học 2021 – 2022 tại Khoa Chính trị - Hành chính, mọi thông tin cụ thể, Khoa Chính trị - Hành chính sẽ cập nhật và liên hệ đến các bạn đủ điều kiện nhận học bổng.

          Thông tin liên hệ: Phòng Đào tạo & CTSV, Khoa Chính trị - Hành chính. Email: daotao.spas@vnuhcm.edu.vn.