Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO Về việc xét tuyển bổ sung (đợt 2) đại học hệ chính quy năm 2023

THÔNG BÁO

 

Về việc xét tuyển bổ sung (đợt 2) đại học hệ chính quy năm 2023

Căn cứ vào Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2023 của Khoa Chính trị - Hành chính, ĐHQG-HCM ngày 13 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ biên bản họp ngày 13/09/2023 của Hội đồng tuyển sinh Khoa Chính trị - Hành chính năm 2023 về việc xét tuyển bổ sung (đợt 2) đại học chính quy năm 2023;

Khoa Chính trị - Hành chính, ĐHQG-HCM (sau đây gọi tắt là Khoa) thông báo về việc xét tuyển bổ sung (đợt 2) đại học chính quy năm 2023, cụ thể như sau:

Thông tin tuyển sinh đợt bổ sung:

Mã đơn vị

Mã ngành

Ngành

Chỉ tiêu

Phương thức xét tuyển

Điểm xét tuyển

QSH

7340403

Quản lý công

10

Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2023 - Mã phương thức: 401

621

Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 - Mã phương thức: 100

20

Phương thức 5: Kết hợp kết quả học tập THPT với bài luận về ngành quản lý công - Mã phương thức: 500

14.4

  1. Đối tượng: Áp dụng cho tất cả các trường THPT trên cả nước (bao gồm trường Tiểu học-THCS-THPT, trường THCS-THPT và trường THPT, không bao gồm Trung tâm giáo dục thường xuyên).
  2. Phương thức tuyển sinh đợt bổ sung:

3.1 Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2023 - Mã phương thức: 401

- Đối tượng: Thí sinh có kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2023.

- Ngưỡng đầu vào: 620 điểm (đã cộng điểm Ưu tiên)

3.2 Phương thức 4: xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (Mã phương thức: 100)

- Đối tượng: Thí sinh có kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT thỏa điều kiện ngưỡng đầu vào.

- Tổ hợp môn xét tuyển: A01, D01, C15, C00 (điểm xét tuyển là tổng điểm 03 môn thi của tổ hợp môn xét tuyển (không nhân hệ số) cộng điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có)

- Điểm xét tuyển: là tổng điểm 03 môn thi của tổ hợp môn xét tuyển (không nhân hệ số) cộng điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có). Điểm chuẩn trúng tuyển là giống nhau cho tất cả các tổ hợp xét tuyển.

3.3 Phương thức 5: Kết hợp kết quả học tập THPT với bài luận về ngành Quản lý công (Mã phương thức: 500)

- Điểm xét tuyển = Điểm trung bình cộng của 5 học kỳ (thang điểm 10) điểm bài luận (thang 10).

- Xếp loại hạnh kiểm cả 05 học kỳ: Đạt từ Tốt trở lên.

- Có bài luận về ngành Quản lý công đạt từ 7.0 điểm trở lên

4.Nguyên tắc tuyển sinh:

Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Trong trường hợp các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì Hội đồng tuyển sinh sẽ xét trúng tuyển dựa trên các tiêu chí phụ: có điểm ưu tiên hoặc giấy khen học sinh giỏi (nếu có).

Hội đồng Tuyển sinh sẽ tiến hành phân công nhân sự và thực hiện công tác chấm bài luận theo quy định về chấm bài luận của Khoa.

5. Thời gian, hồ sơ, hình thức nộp hồ sơ và lệ phí xét tuyển

5.1 Thời gian nhận hồ sơ: Từ 14/9/2023 tới trước 16h00 ngày 28/9/2023 (hoặc tới khi đủ hồ sơ – 10 hồ sơ xét tuyển đợt bổ sung). Sau 16h00 ngày 28/9/2023 Khoa sẽ không nhận hồ sơ xét tuyển dưới bất kỳ hình thức nào.

5.2 Hồ sơ xét tuyển gồm:

- Phiếu đăng ký xét tuyển đợt bổ sung (biểu mẫu đính kèm)

- Bản sao có công chứng học bạ THPT 

- Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp THPT năm 2023

- Bài luận về ngành Quản lý công trình bày dưới hình thức viết tay của thí sinh trên giấy A4 theo mẫu đính kèm phía dưới (trình bày động cơ học tập và sự phù hợp của năng lực bản thân với ngành học).
(Phương thức 5 có thể liên hệ trực tiếp theo SĐT bên dưới để được hướng dẫn, hoặc tham khảo qua link : https://tuyensinh.spas.edu.vn/thong-bao-nhan-ho-so-xet-tuyen-phuong-thuc...)

6. Phát giấy báo nhập học và làm thủ tục nhập học

Sau ngày 29/9/2023 thí sinh sẽ nhận được Kết quả xét tuyển đợt bổ sung qua Email và phương thức xác nhận nhập học (nếu trúng tuyển).

Từ ngày 02/10/2023 thí sinh nhận giấy báo nhập học trực tiếp và làm thủ tục nhập học trực tiếp tại Khoa Chính trị - Hành chính. Địa chỉ: Lầu 7, Nhà Điều hành ĐHQG-HCM, Khu phố 6, phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Mọi thắc mắc về xác nhận nhập học, thủ tục nhập học, thí sinh gửi thông tin về địa chỉ email: daotao.spas@vnuhcm.edu.vn, số điện thoại: (Cô Chung) 091.237.1888 / (Thầy Tuấn Anh) 0908 879 206