Skip to content Skip to navigation

Thông báo

DANH SÁCH ĐÃ NHẬN ĐƯỢC HỒ SƠ CỦA THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG - KHOA CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH ĐHQG-HCM STT HỌ TÊN GIỚI TÍNH NGÀY SINH ĐĂNG KÝ PHƯƠNG THỨC NGÀY NHẬN 1...
Sáng 5/4, ĐHQG-HCM công bố kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) 2021 đợt 1 trên website https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn. Trong đó, hơn 2.700 thí sinh đạt trên 900 điểm (thang điểm 1.200). Phổ điểm thi ĐGNL đợt 1 năm 2021. Theo TS Nguyễn Quốc...
Ngày 14/1, ĐHQG-HCM công bố đề thi mẫu ĐGNL 2021 Bài thi ĐGNL tại ĐHQG-HCM chú trọng đánh giá các năng lực cơ bản để học đại học của thí sinh như: sử dụng ngôn ngữ, tư duy logic, xử lý số liệu, giải quyết vấn đề. Về hình thức, bài thi gồm 120 câu hỏi trắc...
KHOA CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2023 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM...

Trang