Skip to content Skip to navigation

Thông tin tuyển sinh năm 2022

THÔNG TIN TUYỂN SINH

THÔNG TIN CHUNG

1. Ngành đào tạo: Quản lý công

2. Mã số trường: QSH

3. Mã số ngành: 7340403

4. Tổ hợp xét tuyển: A01 (Toán, Vật lý, Ngoại ngữ), D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh), C15 (Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội), C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý)

5. Đối tượng tuyển sinh: Theo quy định của Bộ GD&ĐT và ĐHQG-HCM.

6. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển xét tuyển): Xét tuyển

7. Phạm vi tuyển sinh: Cả nước.

8. Thời gian đào tạo: 4 năm

9. MÃ PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN

TT

Trình độ đào tạo

Mã ngành/ nhóm ngành xét tuyển

Tên ngành/ nhóm ngành xét tuyển

Mã phương thức xét tuyển

Tên phương thức xét tuyển

 
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

1

Đại học

7340403

Quản lý công

301

Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh (theo quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của Bộ GD&ĐT)

 

2

Đại học

7340403

Quản lý công

303

Ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh giỏi nhất trường THPT năm 2022 (theo quy định ĐHQG-HCM)

 

3

Đại học

7340403

Quản lý công

302

Ưu tiên xét tuyển theo Quy định của ĐHQG-HCM

 

4

Đại học

7340403

Quản lý công

100

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

 

5

Đại học

7340403

Quản lý công

401

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2022

 

6

Đại học

7340403

Quản lý công

410

Xét tuyển bằng phương thức dùng kết quả các kỳ thi quốc tế

 

7

Đại học

7340403

Quản lý công

500

Xét trung bình học bạ 3 năm THPT kết hợp với bài luận về ngành Quản lý công