Skip to content Skip to navigation

Thư viện, tài liệu học tập

Sinh viên Khoa Chính trị - Hành chính có thể tra cứu, sử dụng tài liệu tại thư viện trung tâm Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. tại: http://www.vnulib.edu.vn/ Nguồn tài liệu của thư viện đa dạng về loại hình và nội dung với nhiều đầu sách chuyên ngành, sách tham khảo, khóa luận tốt nghiệp, luận văn – luận án, các báo cáo, đề tài nghiên cứu khoa học, và các đầu báo và tạp chí thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau. Hệ thống thư viện được kết nối Internet và liên kết với nhiều cơ sở dữ liệu của các thư viện, tạp chí quốc tế. Tại Thư viện, sinh viên có thể tự học, trao đổi học thuật, làm việc theo nhóm tại các phòng học nhóm được trang bị đầy đủ internet và các kỹ thuật hỗ trợ thực tập thuyết trình, trình chiếu và tra cứu tài liệu trực tuyến.