Skip to content Skip to navigation

XÉT TUYỂN DỰA TRÊN KẾT QUẢ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 - MÃ PHƯƠNG THỨC: 100

PHƯƠNG THỨC 4: XÉT TUYỂN DỰA TRÊN KẾT QUẢ KỲ THI

TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 - MÃ PHƯƠNG THỨC: 100

 

- Đối tượng: Thí sinh có kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT thỏa điều kiện ngưỡng đầu vào.

- Chỉ tiêu: Tối thiểu 20% (dự kiến)

- Tổ hợp môn xét tuyển: A01, D01, C15, C00 (điểm xét tuyển là tổng điểm 03 môn thi của tổ hợp môn xét tuyển (không nhân hệ số) cộng điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có).

- Ngưỡng đầu vào: 17 điểm (cho ngành Quản lý công và tổ hợp xét tuyển cộng điểm ƯT đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ GD&ĐT).

- Điều kiện, quy trình xét tuyển:

+ Theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT và quy định chi tiết của ĐHQG-HCM và Cơ sở đào tạo.

+ Điểm xét tuyển là tổng điểm 03 môn thi của tổ hợp môn xét tuyển (không nhân hệ số) cộng điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có). Điểm chuẩn trúng tuyển là giống nhau cho tất cả các tổ hợp xét tuyển.

+ Phương thức xét tuyển xét từ cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu.

- Thời gian và hình thức ĐKXT: Theo Quy chế và Kế hoạch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

- Thí sinh xác nhận nhập học: Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT